Reglement Actie 2021
Roundup PowerMax / Roundup PowerTurbo

 1. Enkel landbouwers, tuinbouwers, fruittelers en loonsproeiers kunnen deelnemen aan deze actie. Door deel te nemen aan deze actie verklaart men zich akkoord met dit reglement.
 2. De actie loopt van 1 februari 2021 tot en met 31 mei 2021. Enkel een aankoop van een 200 L vat Roundup PowerMax of Roundup PowerTurbo in deze periode komt in aanmerking voor deze actie. De datum op de afleveringsbon of de factuurdatum geldt als bewijs.
 3. De deelnemer aan de actie dient zijn aankoop ten laatste te registreren op 31 mei 2021 op de actiewebsite www.roundup.be.
 4. Een deelname is slechts geldig als contact- en adresgegevens volledig zijn ingevuld, een ingescande versie of foto van de factuur of afleveringsbon is toegevoegd en er geen foutieve informatie wordt meegedeeld. Indien gewenst kan de aankoopprijs onleesbaar gemaakt worden.
 5. Een deelnemer kan maximum 3 aangekochte vaten registreren en dus maximum 3 spuitlansen voor selectieve onkruidbestrijding ontvangen.
 6. Enkel in België aangekochte PowerMax (erk. nr. 10086P/B) et Roundup PowerTurbo (erk. nr. 10096P/B) met een Belgisch etiket en toelatingsnummer komen in aanmerking voor deze actie.
 7. Bij tijdige registratie en na controle en goedkeuring zal de deelnemer een mail ontvangen ter bevestiging.
 8. Bij geldig verklaarde deelname zal de spuitlans voor selectieve onkruidbestrijding in de 2de helft van 2021 geleverd worden.
 9. De geleverde spuitlans voor selectieve onkruidbestrijding kan afwijken van het afgebeelde model in de brochure.
 10. De actie loopt zolang de voorraad strekt.
 11. Om organisatorische redenen kan telefonisch geen informatie gegeven worden in verband met deze actie.
 12. De gegevens die de deelnemer in het kader van deze actie meedeelt, worden opgeslagen en verwerkt door ReMarkAble Communicatie BV (Deventer). Ze worden alleen gebruikt voor deze actie.
 13. Ingeval van klacht is enkel Bayer CropScience SA-NV bevoegd een beslissing te nemen volgens de regels van de deontologie.
 14. Bayer CropScience behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden de actie te annuleren en kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor dergelijke annulatie. Bayer CropScience kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade die zou voortkomen uit deelname aan deze actie, het aanvaarden of het gebruik van de spuitlans voor selectieve onkruidbestrijding.

 

Bayer CropScience SA-NV – J.E. Mommaertslaan 14 – 1831 Diegem